PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO TORGAN została założona 7 lutego 1989 roku.
Działalność firmy koncentruje się na 3 podstawowych obszarach:

1. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego w szczególności :
- projektowanie sieci i instalacji - wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kotłowni, sieci
i instalacji centralnego ogrzewania, oczyszczalni ścieków sanitarnych i deszczowych .

2. Działalność w zakresie architektury i inżynierii a w szczególności :
- pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego Gminy Lublin nad inwestycjami związanymi z sieciami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowych, oczyszczalni wód deszczowych oraz z drogami .
- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie wszystkich branż. - dla Gmin i Inwestorów prywatnych .
- przeprowadzanie badań geologicznych
- opracowywanie map geodezyjnych do celĂłw projektowych

3. Przeprowadzanie przetargów w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004 r. )


  Zrealizowane Projekty


  Listy Referencyjne (kliknij na miniaturkę aby powiększyć):